Resultaten Burgertop

Op zaterdag 9 februari kwamen maar liefst vierhonderd inwoners van de gemeente Heerenveen bijeen tijdens de burgertop van de G1000Heerenveen. In de sporthal achter het Kei College praatten zij een dag lang met elkaar over zaken die zij belangrijk vinden voor het centrum.


Ronde 1: thema’s verzamelen

Tijdens de eerste gespreksronde praatten deelnemers in groepjes van vier personen over centrumonderwerpen die hen bezighouden. In drie rondes van twintig minuten bespraken ze vragen als: Wat vind jij belangrijk? Wat ervaar je als een probleem of wat vind je juist een kans in het centrum? 

Dit leverde negen thema’s op die de deelnemers belangrijk vinden voor het centrum van Heerenveen:

Ronde 2: ideeën uitwerken
Deelnemers kozen ’s middags zelf bij welk thema zij aanschoven. Aan iedere tafel zaten acht personen: vijf inwoners, één vrije denker, één ondernemer en één ambtenaar of politicus. Samen werkten zij een thema uit naar een specifiek idee. Er zijn in totaal 41 ideeën uitgewerkt. De presentaties van alle ideeën vind je onder de thema’s hierboven.

Stemronde
Aan het einde van de dag stemden alle deelnemers op de voorstellen van hun voorkeur. Het stemmen gebeurt om een eerste indruk te krijgen wat de deelnemers het meest belangrijk vinden. Alle 41 voorstellen gaan mee naar het vervolg van de G1000. De uitslag van de stemronde:

Titel Stemmen
1 Heerenveen is meer dan sport alleen (5.4) 64
2 Het centrum als kloppend hart van Heerenveen (5.3) 52
3 Bruisend Heerenveen (5.0) 50
4 Beleving van divers groen voor mens, dier en klimaat in centrum Heerenveen! (2.4)  50
5 Fysieke inrichting ter ondersteuning van sociale en economische verbinding (4.0) 46
6 Cultuur komt dichterbij in Heerenveen (7.0) 44
7 US GOUDEN PLAK  (6.3) 44
8 Toegankelijk en veiligheid voor alle gebruikers (8.1) 44
9 Heerenveen is meer dan steen; we sluiten groen in ons hart (2.0) 42
10 Heerenveen verfijnen met pleinen (5.1) 42
11 ’n Gouden plak, met een groen hart! (2.3) 42
12 Duurzaam, Veilig en Modern (6.0) 41
13 De groene blauwdruk voor Heerenveen  (2.2) 41
14 Verbinding centrum-wijken-dorpen  (4.3) 39
15 CULTUUR  IN HET CENTRUM VERBINDT ALLE MENSEN (7.4) 39
16 Diversiteit in eenheid (4.2) 38
17 Het kloppend hart van Heerenveen! (5.2) 37
18 Verrassend Heerenveen (6.1) 36
19 Groenvisie centrum ontwikkelen (2.1) 32
20 Us Gouden Plak (3.3) 31
21 Alle hens aan dek voor een mooie centrale plek! (1.1) 30
22 De (ontbrekende) visie op Heerenveen centrum (4.4) 30
23 Veilig en toegankelijk centrum: van glad naar groen!  (8.4) 29
24 CULTURELE IDENTITEIT VERSTERKEN  (7.1) 28
25 ’t Gouden Fermidden (6.2) 28
26 We have a dream – Cultuur geeft energie aan het centrum! (7.3) 27
27 Hartveroverend en Hartverwarmend Heerenveen! (3.0) 27
28 BELEEF FEAN VOOR IEDEREEN (6.4) 26
29 Centrum: van ontmoediging naar ontmoeting! (1.0) 25
30 Masterplan Her-Fean-ing (4.1) 24
31 Geef ontmoeting de “groene ontspannende” ruimte! (1.4) 23
32 Verbinding door Cultuur (7.2) 21
33 Goede, gastvrije bereikbaarheid (8.2) 20
34 Prettig parkeren is verstandig manoeuvreren!  (8.0) 20
35 SAMEN NAAR EEN BRUISEND HEERENVEEN (9.0) 19
36 VERANTWOORDE CENTRUMMOBILITEIT VANUIT GEMEENSCHAPPELIJK BELANG (1.3) 18
37 Een toegankelijk Heerenveen voor iedereen (8.3) 17
38 Grutsk/trots maakt pas betrokken! (3.4) 13
39 Ontmoetingsplaatsen creëren (1.2) 11
40 Leefbaar centrum (3.1) 10
41 ’t Fean voor iedereen!  (3.2) 7

Share This